tr?id=634994938359001&ev=PageView&noscript=1

Regulamin sklepu internetowego RAL Znicze Kwiaty Dekoracje

REGULAMIN SKLEPU RAL ZNICZE KWIATY DEKORACJE

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.  Sklep internetowy www.ralzkd.pl jest własnością: P.P.H.U. „RAL” Ul. Piaskowa 11 89-100 Nakło nad Notecią NIP: 558-100-01-96

1.2.  Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem a sklepem internetowym, zwanym dalej Sprzedawcą

1.3.  Ceny towarów są cenami w brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów transportu

1.4.  Zakup w sklepie internetowym www.ralzkd.pl oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu

1.5.  Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.ralzkd.pl

1.6.  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia

1.7.  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

1.8.  Definicje:

1.8.1.    Sprzedawca: P.P.H.U. „RAL” Ul. Piaskowa 11 89-100 Nakło nad Notecią NIP: 558-100-01-96 Regon: 090543650

1.8.2.    Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.rakzkd.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary

1.8.3.    Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument)

1.8.4.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.8.5.      Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę. Klient posiada możliwość logowania się na swoje konto za pomocą zewnętrznych dostawców usług takich jak Facebook oraz Google. Logując się za pomocą konta Facebook lub Google Klient akceptuje warunki korzystania z serwisów Facebook oraz Google.

1.8.6.      Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.

1.8.7        Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. 

1.8.7.    Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

1.8.8.    Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu

 

2.     SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

2.1.  Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2.2.  Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "POTWIERDŹ ZAKUP". Do prawidłowego przeprowadzenia zamówienia, konieczne jest założenia konta użytkownika lub dokonać zakupy jako gość.

2.3.  Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia można składać przez sklep www.ralzkd.pl jak również e-mailem na adres: sklep@ralzkd.pl oraz telefonicznie pod numerem: 534 585 040.

2.4.  Kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej możliwy jest przez całą dobę. Kontakt telefoniczny ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 – 17.30 oraz w soboty od 9.00 – 14.00 pod numerem: 534 585 040.

2.5.  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

2.6.  Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Paczkę można odebrać po uiszczeniu zapłaty (przelewem lub przelewy24.pl).

2.7.  Dekoracje wykonane na zamówienie, będą wysłane po mailowym lub innym równoważnym zaakceptowaniu wykonanego zamówienia.

2.8.  Każda umowa sprzedaży jest potwierdzona paragonem lub fakturą VAT, które są dołączane do zamówionych produktów lub wysyłane mailem.

2.9.  Od 1 stycznia 2020 roku w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

 

3.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

3.1.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.1.1.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.1.2.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

3.2.  Wszystkie dane niezbędne do dokonania przelewu znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. UWAGA. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać numer zamówienia nadany przez sklep przy składaniu zamówienia. Bank: Bank Millennium, Numer rachunku: 94 1160 2202 0000 0004 6233 4674.

3.3.  Jeżeli zależy Państwu na szybkiej wysyłce. Proszę o kontakt i przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.

3.4.  Klient może odebrać paczkę osobiście po uiszczeniu zapłaty (przelewem lub przelewy24.pl).

3.5.  Termin płatności:

3.5.1.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

4.     TRANSPORT

 

4.1.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Przez dostawę rozumie się koszt wysyłki. Koszt wniesienia bądź usługi wniesienia nie jest wliczony w koszt wysyłki i jest ustalany indywidualnie ze sprzedawcą.

4.2.  Cena wysyłki zależy od wybranej przez klienta formy płatności, rodzaju przesyłki i wagi oraz gabarytów przesyłki.

4.3.  W momencie składania zamówienia system przelicza i podaje właściwe koszty wysyłki z wyszczególnieniem rodzaju przesyłki.

4.4.  Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Paczkomatów firmy Inpost, automatów i stacji Orlen – ORLEN Pczka oraz Pocztą Polską z Odbiorem w punkcie PACZKA48. Koszt wysyłki pokrywa Klient. 

4.5.  Na cenę przesyłki składa się opłata kuriera i koszt opakowania (zabezpieczenie towaru).

4.6.  Kupujący decyduje o formie wysyłki i zleca we własnym imieniu Sprzedającemu nadanie poprzez wybranego usługodawcę zamówionych towarów.

4.7.  Termin dostawy Produktu do Klienta może wynieść do 21 dni roboczych, chyba że w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Dostawa kurierem od momentu nadania trwa zwykle 24-48h.

4.8.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

4.9.  W okresie przedświątecznym czas wysyłki może się wydłużyć do 14 dni roboczych.

 

5.     REKLAMACJA PRODUKTU

 

5.1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z umową w zakresie określonym w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.2.  Niezgodność Towaru z umową, zachodzi gdy Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. Niezgodność Towaru z umową zachodzi również, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5.3.  W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

5.4.  Sprzedawca odpowiada z tytułu braku zgodności Towaru z umową, jeżeli niezgodność Towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 

5.5.  W przypadku Konsumenta, gdy niezgodność Towaru z umową została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że niezgodność lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 

5.6.  Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu braku zgodności Towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

5.7.  Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni niezgodny Towar na zgodny z umową albo niezgodność usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na zgodny z umową lub usunięcia niezgodności.

5.8.              Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może również żądać wymiany rzeczy na zgodną z umową albo usunięcia niezgodności.

5.9.              Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia niezgodności z umową żądać wymiany Towaru na zgodny z umową albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia niezgodności, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 

5.10.              Aby reklamacja została przyjęta do rozpatrzenia należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w razie uszkodzenia spisać z nim protokół szkody. Brak takiego dokumentu może skutkować negatywnym rozpatrzeniem złożonej reklamacji. Zalecane jest również sfotografowanie uszkodzonej przesyłki, jak i produktu. 

5.11.              Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.12.              Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić niegodny Towar na Towar zgodny z umową lub usunąć niezgodność w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

5.13.              W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

5.14.              Roszczenie o usunięcie niezgodności lub wymianę Towaru na zgodny z umową przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

5.15.              Klient realizujący uprawnienia wynikające z reklamacji na koszt Sprzedawcy dostarczy niezgodny Towar z umową Sprzedawcy na adres: P.P.H.U. „RAL” Ul. Piaskowa 11 89-100 Nakło nad Notecią, z dopiskiem: „reklamacja”.

5.16.              W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@ralzkd.pl lub pocztą tradycyjną na adres sklepu: P.P.H.U. „RAL” Ul. Piaskowa 11 89-100 Nakło nad Notecią z dopiskiem: „reklamacja”.

5.17.              Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu), przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji, podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).

5.18.              Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.19.              Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5.20.              Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5.21.              Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

6.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

6.1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

6.2.1.    pisemnie na adres: ul. Piaskowa 11 89-100 Nakło nad Notecią;

6.2.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ralzkd.pl

6.3.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.4.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

6.4.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

6.4.2.     dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6.5.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.6.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6.7.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Piaskowa 11 89-100 Nakło nad Notecią.

6.8.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.9.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

6.10.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6.11.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6.12.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.13.     PRZEDSIĘBIORCA kupujący na Fakturę VAT nie ma prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu zakupu bez podania przyczyny. Powyższe nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

7.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

7.1.  Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

7.2.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.3.  W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.5.  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona z wyjątkiem przedsiębiorcy uprawnionego do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

7.7.  W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.8.  Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

7.9.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

8.     PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8.2.  Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych wynika bezpośrednio z realizacji poszczególnych usług świadczonych przez Sprzedawcę.

8.3.  Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży w związku z dokonaniem przez Klienta na www.ralzkd.pl transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na www.ralzkd.pl w szczególności w celu:

8.3.1.    Dokonania transakcji przez Klienta w Sklepie Internetowym - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;

8.3.2.    finansowo – księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

8.3.3.    obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

8.3.4.    prowadzenia procesów reklamacyjnych - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

8.4.  Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w związku z rejestracją Klienta w Sklepie Internetowym www.ralzkd.pl i założeniem konta, a także później w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klienta w sklepie www.ralzkd.pl w szczególności w celu:

8.5.  Umożliwienia Klientowi zakładania i zarządzania kontem, oraz zapewnienia obsługi konta Klienta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych  –  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

8.6.  Dokonania transakcji przez Klienta w Sklepie Internetowym - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;

8.7.  finansowo – księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

8.8.  obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

8.9.  prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

8.10.              Zakres przetwarzanych danych osobowych został wskazany w punktach 2.1.1 oraz 2.1.2.

8.11.              Dane osobowe które przetwarza Sprzedający pochodzą bezpośrednio od Klienta.

8.12.              Przy realizacji usługi newsletteru sprzedający realizuje obowiązek informacyjny oraz informuje o celu przetwarzania danych osobowych każdorazowo w momencie zapisywania się przez Klienta na newsletter.

8.13.              Prawa przysługujące Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne:

8.13.1.                  prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

8.13.2.                  prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

8.13.3.                  prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

8.13.4.                  prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

8.13.5.                  prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

8.13.6.                  prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

8.13.7.                  prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

8.14.              Dane Klienta mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych, mogących obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Sklepu Internetowego www.ralzkd.pl, w szczególności dostawcom, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane. W przypadku, kiedy Klient wyraził zgodę na realizację przez Sprzedawcę działań marketingowych dane Klienta mogą zostać udostępnione partnerom Sprzedającego w dziedzinie marketingu i reklamy. Dane są udostępniane w celu lepszego dostosowana treści. Dane Klienta mogą zostać również udostępnione określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Klientowi komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Sprzedającego.

8.15.              Dane klientów nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.16.              Sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta przez okres niezbędny do realizacji wskazanych usług oraz przez okres, w którym Sprzedawca zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8.17.              Sprzedający przechowuje dane osobowe Klienta w związku z dokonaniem przez niego transakcji na www.ralzkd.pl bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 6 lat od dnia dokonania transakcji.

8.18.              Sprzedający przechowuje dane osobowe Klienta przez czas posiadania konta przez Klienta, a także po jego usunięciu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 6 lat od dnia usunięcia konta.

8.19.              Dane Klienta związane z realizacją usługi newslettera Sprzedawca przechowywać będzie przez okres realizacji usług oraz niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta prośby o zaprzestanie akcji marketingowej (wysyłki newslettera).

8.20.              Dane klienta przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Sprzedający wykorzystuje dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań Klienta.

 

9.     POZOSTAŁE

 

9.1.  Prawa autorskie do publikowanych zdjęć produktów oraz treści należą do firmy P.P.H.U. „RAL” Ul. Piaskowa 11 89-100 Nakło nad Notecią za wyłączeniem zdjęć produktów dostarczonych przez zewnętrznych dostawców.

9.2.  Wykorzystanie tych materiałów bez pisemnej zgody, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę postępowania karnego.

9.3.  Kolory rzeczywiste mogą odbiegać od kolorów na zdjęciach, ze względu na różne ustawienia aparatu lub monitora.

9.4.  Kwiaty sztuczne pod wpływem warunków atmosferycznych mogą farbować i pozostawiać trwałe ślady na przedmiotach, m.in. pomnikach i nagrobkach. Sklep RAL Znicze Kwiaty Dekoracje i sklep internetowy www.ralzkd.pl nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku działania warunków atmosferycznych na kwiaty sztuczne.

 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1.              Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.ralzdk.pl

10.2.              Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 

10.3.              Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

10.4.              W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.5.              Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

10.6.               Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

10.7.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

10.8.              Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.